Katedra Farmacji Fizycznej i Bioanalizy

Witamy na stronie Katedry Farmacji Fizycznej i Bioanalizy

Kierownik Katedry:

Prof. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński
email: piotr.wroczynski@wum.edu.pl
Tel.:(+48 22) 57 20 976

Sekretariat Katedry:

mgr farm. Grażyna Krajewska-BrzywczyMałgorzata Malczewska                     
email: gbrzywczy@wum.edu.pl
Tel.: (+48 22) 57 20 949, 57 20 947 ,
Faks: (+48 22) 57 20 976
email: mmalczewska@wum.edu.pl
tel. (22) 572 09 50
tel/fax: (22) 572 09 51
W skład Katedry Farmacji Fizycznej i Bioanalizy wchodzą :


Zakład Chemii Fizycznej 

Zakład Bioanalizy i Analizy Leków

Kierownik : dr hab. Dariusz M. PisklakKierownik : Prof. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński